مرور رده

اخبار

سومین کارگاه تخصصی برندینگ و بازاریابی درمان برگزار شد

طبکس برگزار کرد: سومین و متمایزترین کارگاه تخصصی برندینگ و بازاریابی درمان این کارگاه آموزشی ویژه پزشکان و مدیران مراکز درمانی به تاریخ 22 شهریور 1397، در سازمان مدیریت صنعتی ایران، در شهر تهران توسط آژانس طبکس برگزار شد. در این…
Call Now Button