تدوین طرح توجیه اقتصادی راه اندازی مطب / کلینیک مطابق با شرایط شما

شامل :

 1. مشاوره در خصوص مدل های سرمایه گذاری و ورود به حوزه خدمات پوست،مو و زیبایی و تحلیل رویکرد سرمایه گذار
 2. تهیه اکسل هزینه – درآمد (همراه با جزئیات هزینه و زمان بندی مالی) باتوجه به بودجه سرمایه گذار
 3. پیش بینی بازگشت سرمایه (ROI) در نقاط سر به سر هزینه های جاری و نقطه بازگشت اصل سرمایه ای
 4. تدوین ماتریس SWOT براساس مدل سرمایه گذاری (بررسی فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف)
 5. تعیین کلیدی ترین فعالیت ها در فاز راه اندازی و بهره برداری و نحوه اجرای آن
 6. تعیین خدمات اصلی کلینیک برای متمایز کردن کلینیک و کسب سهم مناسب از مخاطب
 7. مشاوره جهت انتخاب محل کلینیک
 8. لیست تجهیزات اصلی مورد نیاز
 9. لیست و شرح تاسیسات مورد نیاز
 10. لیست و شرح اقدامات قانونی مورد نیاز (ثبت شرکت /اخذ کد اقتصادی و ….)

تدوین طرح توجیهی (Feasibility Study) جهت راه اندازی کلینیک زیبایی در استانبول / دبی

شامل :

 1.  تشریح روشهای تاسیس یک مرکز خدمات زیبایی توسط افراد خارجی در استانبول / دبی
 2.  لیست پیش نیازهای تاسیس یک مرکز زیبایی در استانبول / دبی (تاسیس شرکت / شرایط / قوانین / عرف)
 3.  دوین استراتژی مرکز با توجه به وضعیت رقبا و فرصتها و تهدیدهای موجود ماتریس (SWOT)
 4.  لیست تجهیزات اصلی مورد نیاز
 5.  لیست و شرح تاسیسات مورد نیاز
 6.  تهیه اکسل هزینه – درآمد (همراه با جزئیات هزینه و زمان بندی مالی)
 7.  پیش بینی بازگشت سرمایه (ROI) در نقاط سر به سر هزینه های جاری و نقطه بازگشت اصل سرمایه
 8. سایر خدمات بنابر نیاز سرمایه گذار، بررسی و تعیین خواهند شد.

تدوین طرح توجیهی (Feasibility Study) جهت راه اندازی بخش درمانی، درمانگاه عمومی یا بیمارستان (در تهران / خارج از تهران / خارج از ایران)

شامل :

 1. شرایط و نحوه اخذ مجوزهای مورد نیاز
 2.  تدوین ماتریس SWOT براساس مدل سرمایه گذاری (بررسی فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت، ضعف)
 3.  تدوین استراتژی مرکز با توجه به وضعیت منطقه / رقبا و فرصتها و تهدیدهای موجود ماتریس (SWOT)
 4.  برآورد هزینه زمین و ساختمان
 5.  لیست تجهیزات اصلی مورد نیاز همراه با برآورد هزینه
 6.  لیست و شرح تاسیسات مورد نیاز همراه با برآورد هزینه
 7.  لیست کلی نیروهای مورد نیاز همراه با چارت سازمانی و برآورد هزینه های مربوطه
 8.  محاسبه و برآورد هزینه های نگهداری و تعمیرات
 9.  محاسبه و برآورد سایر هزینه ها منجمله هزینه های انرژی، مارکتینگ، بیمه، استهلاک و …
 10.  ارائه اکسل پیشبینی هزینه و درآمد
 11.  روشهای تامین سرمایه و یا شریک سرمایه گذار
 12.  طراحی نحوه سهام بندی مرکز و پیشبینی فروش سهام
 13.  لیست سازندگان یا تامین کنندگان تجهیزات، ماشین آلات، تامین کنندگان مواد اولیه ، کاتالوگها و …
 14.  سایر خدمات بنابر نیاز سرمایه گذار، بررسی و تعیین خواهند شد.
Call Now Button