مرور رده

برندینگ دیجیتال

ویدیوهای اثرگذار تولید کنید

اهمیت تولید ویدیو در معرفی خدمات درمانی همه ما از تاثیرات یک ویدیو آگاهی داریم. از اینکه ویدئو یک عضو جدانشدنی بازاریابی است، از اینکه ویدئو حالات روحی بیماران را می تواند تغییر دهد، از اینکه ویدئو می‌تواند در بهبود SEO نقش به سزایی داشته…

وب‌سایت شما، معرفِ شماست

به وب‌سایت خود اهمیت دهید وب‌سایت شما، باید بتواند خدمات و توانمندی‌های شما را بازگو کند بطور مثال آیا صفحه «درباره ما» وب‌سایت شما به طور واضح اهداف و عملکرد بیمارستان یا مرکز شما را نشان می دهد؟ آیا این صفحه بیان می کند که…