نگاه سیستمی به این قضیه باعث پدید آمدن نرم افزارهای شده است

همواره یکی از دغدغه های مشاوران TEBex عدم وجود یک راه حل کاربردی برای مدیریت ارتباط با بیماران در طی ارتباطی که با یک مرکز درمانی در ابعاد مختلف ” مطب، کلینیک و بیمارستان ” دارند، بوده است.

نگاه سیستمی به این قضیه باعث پدید آمدن نرم افزارهای شده است که در عین قابلیت های فنی اما نمی توانند مشکلات را حل کنند چرا که ذاتا تفکر غالب در آنها متمرکز بر ارائه راه حل نیست و بعضا با پیچیدگی هایی که در استفاده با آنها روبرو می شویم مشکلی بر مشکلات افزوده می شود.

اما راه حل TEBex که با همکاری مجموعه kalo و با یک نگرش کاملا مبتنی بر نیازهای درمان و مراکز درمانی شکل گرفته است، طراحی و پدید آوردن دو نرم افزار کاربردی بنام TEBSO می باشد که جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا پس از مطالعه بروشور و مشاهده وب سایت تخصصی TEBSO با مشاوران ما در تماس باشید.