تجربه‌های انسانی: عامل کلیدی در رضایت بیماران

آیا می دانید مهم‌ترین عوامل رضایتمندی بیماران از مرکز درمانی شما، در ارتباط با چه نوع تجربه‌هایی است؟

همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های یک بیمارستانِ موفق، باید شناسایی عوامل اثرگذار بر رضایتمندی و ایجاد یک احساس خوشایند برای بیماران باشد.
بر اساس پژوهشی که در کتاب If Disney ran your hospital به آن اشاره شده است، عوامل زیر در ایجاد احساس خرسندی در ذهن بیمار بیشترین تاثیر را داشتند:
۷۹ درصد رضایت بیماران به نحوه همکاری و هماهنگی کارکنان با یک‌دیگر ارتباط دارد.
۷۴ درصد رضایت بیماران به جو و فضای مثبت بیمارستان ارتباط دارد.
۶۸ درصد رضایت بیماران به نحوه رسیدگی به شکایات و نارضایتی آنها مرتبط است.
۶۵ درصد رضایت بیماران به میزان توجه‌ای که به آنها می‌شود، بستگی دارد.
۶۴ درصد رضایت بیماران مربوط به میزان اطلاعاتی است که پرستاران در اختیار بیماران قرار می‌دهند.
۶۴ درصد در شیوه برخورد پرستاران نهفته است.
۶۳ درصد با مهارت پرستاران ارتباط دارد.

⭕️ راهبرد تجویزی:
این آمار و ارقام شاید دقیقا برای بیمارستان یا مرکز درمانی شما صدق نکند اما ۲ نکته را خیلی واضح بیان می‌کند:
۱. اینکه بیماران دوست دارند تا به آنها اهمیت داده شود؛ دوست دارند تا با آنها خوب برخورد شود؛ به عبارتی آنها دوست دارند نظاره‌گر لبخند شما باشند؛ لبخندی که قطعا برای آنها ارزشمند است.
۲. امروزه به علت تعامل بیماران با هم و انتقال تجربه‌ای که میان آنان، به‌ویژه در فضای مجازی، صورت می‌گیرد، نیازمند این هستیم که به‌طور دقیق عوامل موثر بر رضایت بیماران را بسنجیم. بی‌گمان پس از بررسی در خواهیم یافت که سهم عمده‌ای از این عوامل غیرفنی هستند و به عوامل محیطی و رفتاری باز می‌گردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + هفت =