PEM

استراتژی جذب بیمار

برندها هر روز در حال ساخته شدن و تغییرند

دیگر آن دوران گذشته است که می‌شد تنها با ارائه خدمات خوب، بیماران بسیاری را به سوی خود جذب کرد. حوزه خدمات درمانی هر روز رقابت‌پذیرتر می‌شود؛ کیفیت خدمات بالاتر می‌رود و بیماران گزینه‌های بسیاری را برای انتخاب پیش روی خود می‌بینند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان بیماران را به‌سوی خود جذب کرد؟ بی‌گمان باید به دنبال راهکارهای تازه‌ای بود.

استراتژی جذب بیمار

یکی از به‌روزترین و کارآمدترین استراتژی‌های جذب و حفظ بیمار، مدیریت تجربه بیماران (PEM) و مدیریت ارتباط با بیماران (PRM) می‌باشد. برای بهره‌گیری از PEM نخست باید بدانید که در بیمارستان‌ها، کلینیک‌های درمانی، مطب‌های شما و یا در طول فرایند درمان، بیماران تنها با طبابت و خدمات پزشکی شما مواجه نیستند؛ بلکه تجربه دریافت می‌کنند. این تجربه‌ها می‌توانند از جنس ارائه خدمات درمانی باشند و یا از نوع تجربه‌های محیطی (یا فیزیک) و تجربه‌های انسانی.

دانش مدیریت تجربه بیماران و همچنین مدیریت ارتباط با بیماران برای شناخت و پیش‌بینی رفتار بیماران در مواجهه با مراکز درمانی و آگاهی از شیوه تصمیم‌گیری بیماران، بسیار موثر است. آژانس طبکس با تحلیل و ایجاد تغییر در فرایندهای بخش پذیرش، خلق تجربه و شناخت نقشه سفر بیماران، تکنیک‌هایی را به شما ارائه می‌دهد تا ریزش بیماران کاهش یابد و میزان وفاداری آنان نیز افزایش پیدا کند.

Call Now Button