مرور برچسب

آموزش برندسازی

هشتمین کارگاه آموزشی طبکس

هشتمین کارگاه TEBex یقینا متفاوت ترین کارگاه  برگزار شده تاکنون خواهد بود که با بررسی مدل the relation chain model in medical marketing بطور دقیق و همراه با جزئیات فرآیند طراحی و اجرای یک کمپین بازاریابی اصولی در حوزه خدمات درمانی را همراه…

برندسازی حقیقی همان به شهرت رسیدن یک پزشک نیست

شهرت شما، تمام برند شما نیست برندسازی حقیقی و درست، در دنیای امروز ذهن بسیاری از پزشکان را به خود مشغول کرده است. با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، ارتباط و دسترسی میان بیماران، پزشکان و مراکز درمانی افزایش یافته است؛…

ابزار برندسازی کلینیک درمانی

جعبه ابزار برندسازی برای برندینگ کلینیک درمانی یا مطب خود به چه چیزهایی در گام نخست نیاز دارید؟ برندسازی کلینیک به چه ابزاری نیاز دارد؟ و چرا برندسازی کلینیک درمانی یا مطب اهمیت دارد؟ چه کلینیک شما تازه شروع به فعالیت کرده باشد و چه…