مرور برچسب

مدیریت_تجربه

برقراری رابطه موثر با مراجعین

برای برقراری یک رابطه موثر با مراجعین، خصوصیات رفتاری آنها را بشناسید ☑️⭕️ آیا می‌دانید معمولا ۸۰% از تصمیم‌گیری‌ها در خانواده بر عهده خانم هاست؟! تا حالا شده با همسرتان به خرید رفته باشید و به تفاوت هایتان توجه کنید. البته تفاوت سلیقه…

مدیریت کردن تجربه بیماران

چه برنامه‌ای برای مدیریت تجربه بیماران خود دارید؟! اگر فاصله بین دو نقطه یک خط صاف باشد ، فاصله بین بیمار و پزشک معالج هیچ موقع نمی‌تواند خطی صاف باشد و بر عکس یک خط پر پیچ و خم است. هر بیمار در مراکز درمانی با نقطه تماس های متعددی برخورد…