مرور برچسب

کارگاه-آموزشی

هشتمین کارگاه آموزشی طبکس

هشتمین کارگاه TEBex یقینا متفاوت ترین کارگاه  برگزار شده تاکنون خواهد بود که با بررسی مدل the relation chain model in medical marketing بطور دقیق و همراه با جزئیات فرآیند طراحی و اجرای یک کمپین بازاریابی اصولی در حوزه خدمات درمانی را همراه…