مرور برچسب

generation

برقراری رابطه موثر با مراجعین

برای برقراری یک رابطه موثر با مراجعین، خصوصیات رفتاری آنها را بشناسید ☑️⭕️ آیا می‌دانید معمولا ۸۰% از تصمیم‌گیری‌ها در خانواده بر عهده خانم هاست؟! تا حالا شده با همسرتان به خرید رفته باشید و به تفاوت هایتان توجه کنید. البته تفاوت سلیقه…

چرا مردان خیلی به پزشک مراجعه نمی‌کنند؟!

بخش عمده‌ای از تغییر سبک زندگی و عدم درک برخی از پیچیدگی های روزافزون محیط پیرامون در تغییر نسل و تفاوت دیدگاهی است که افراد در شرایط سنی و حتی فرهنگی مختلف نسبت به یکدیگر دارند. تا زمانی که این تغییر مهم را درک نکنیم، نمی‌توانیم از یک…