بازاریابی داخلی

یک جای کار ایراد دارد!

تا حالا شده کاری را به نحو احسن انجام بدهید اما باز هم به نتیجه مطلوب نرسید؟

با خودتان مدام فکر می‌کنید که من که همه کارها را خوب انجام دادم؛ پس چرا به نتیجه نرسیدم؟! کمی که بگذرد متوجه می‌شوید که به یک بخشی از کار توجه نکرده‌اید چون از نظر شما اهمیت پایینی داشته است.

 

در حوزه درمان نیز هم با همچین مسائلی رو به رو هستیم. معمولا طرز تفکر به این صورت است که وقتی بازاریابی محیطی انجام می شود، طبیعتا رشد پذیرش بیماران را به همراه خواهیم داشت. اما به یک فاکتور مهم توجه نمی شود و آن هم بازاریابی داخلی ( internal marketing ) است. اگر شما نتوانید بازاریابی محیطی و داخلی خود را همسو سازید، به شما قول می دهیم که به آن رشد چشمگیر دست نخواهید یافت.

اصلا اجازه دهید که برایتان مثالی بزنیم: فرض کنید شما برای بیمارستان X  فعالیت های بازاریابی را انجام می دهید که نهایتا منجر به جذب بیمار شود. حال اینکه بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می کند با یک نیروی پذیرش نه چندان خوش برخورد و یا یک سرپرستار بی حوصله رو به رو خواهد شود، به نظر شما چه تجربه ای را در ذهن بیماران حک می کند؟ آیا او بیمارستان شما را به دیگر افراد نیز توصیه خواهد کرد؟ قطعا نه. شما در بازاریابی محیطی خوب عمل کردید و توانستید موجب جذب بیمار شوید، اما از آنجایی که به بازاریابی داخلی توجهی نداشتید ، موجب از دست دادن یک و چه بسا چندین مشتری فعلی و احتمالی شوید.

 

راهبردهای تجویزی:

۱. حقیقت امر این است که مردم به دیگر بیماران اهمیت نمی دهند و تنها به خودشان فکر می کنند. هر فرد به خوبی می داند که تنها او بیمار آن مرکز درمانی نیست، اما نهایتاً بر این باور است که شرایط وی با  بقیه فرق دارد و درست یا غلط باید با او بطور خاصی برخورد شود.

 

۲. تماس تلفنی در یک مرکز درمانی به دو دسته تقسیم می شود. یکی تماس هایی که از سوی مشتریان کنونی گرفته می شود و دیگری مشتریان احتمالی. دسته اول دوست دارند که همانند یک دوست با آنها برخورد شود و بتوانند به راحتی وقت رزرو کنند. دسته دوم افرادی هستند که می خواهند از خدمات شما استفاده کنند. پس از همان لحظه اول که کلمه «سلام» گفته می شود در ذهن آنها نقشی ایجاد می شود که نشان از رضایت و عدم رضایت خواهد داشت. پس چه بهتر که با مهربانی به نیاز آنها پاسخ دهیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + 5 =

Call Now Button