درباره TEBex

درباره ی شرکت TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین شرکت تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رئیس هیئت مدیره :  مهندس پژمان رضوی

  • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : دکتر مسعود یگانه

  • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

 

مدیر اجرائی و عضو هیئت مدیره : دکتر شهدین صباغیان

  • دکتری مدیریت استراتژیک

 

مدیر راه اندازی : مهندس حمیدرضا احمدی

 

مدیر فروش پروژه : مهندس امیر شهرابی

 

مدیر خلاقیت و محتوا : مهندس عارف امام‌دوست

 

مدیر فروش پروژه : لیلا رضوانی

 

مدیر فنی پروژه : مهندس مهرداد عابدینی

 

مشاور ارشد : مهندس فرشید شاه محمدی

 

مدیر پروژه : کیمیا مینایی

 

مدیر فروش پروژه : مهسا صفری

 

امور پشتیبانی : اسماعیل الفتی

 

مهندس پژمان رضوی

مهندس حمیدرضا احمدی

لیلا رضوانی

مهسا صفری

دکتر مسعود یگانه

مهندس امیر شهرابی

مهندس فرشید شاه محمدی

اسماعیل الفتی

دکتر شهدین صباغیان

مهندس عارف امام‌دوست

کیمیا مینایی

درباره ی شرکت TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین شرکت تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رئیس هیئت مدیره :  مهندس پژمان رضوی

  • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : دکتر مسعود یگانه

  • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

 

مدیر اجرائی و عضو هیئت مدیره : دکتر شهدین صباغیان

  • دکتری مدیریت استراتژیک

 

مدیر راه اندازی : مهندس حمیدرضا احمدی

 

مدیر فروش پروژه : مهندس امیر شهرابی

 

مدیر خلاقیت و محتوا : مهندس عارف امام‌دوست

 

مدیر فروش پروژه : لیلا رضوانی

 

مدیر فنی پروژه : مهندس مهرداد عابدینی

 

مشاور ارشد : مهندس فرشید شاه محمدی

 

مدیر پروژه : کیمیا مینایی

 

مدیر فروش پروژه : مهسا صفری

 

امور پشتیبانی : اسماعیل الفتی

مهندس پژمان رضوی

رئیس هیئت مدیره : مهندس پژمان رضوی

دکتر مسعود یگانه

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : دکتر مسعود یگانه

دکتر شهدین صباغیان

مدیر اجرائی و عضو هیئت مدیره : دکتر شهدین صباغیان

مهندس حمید رضا احمدی

مدیر راه اندازی : مهندس حمیدرضا احمدی

مهندس امیر شهرابی

 مدیر فروش پروژه : مهندس امیر شهرابی

مهندس عارف امام دوست

مدیر خلاقیت و محتوا : مهندس عارف امام‌دوست

لیلا رضوانی

مدیر فروش پروژه : لیلا رضوانی

مهندس مهرداد عابدینی

مدیر فنی پروژه : مهندس مهرداد عابدینی

مهندس فرشید شاه محمدی

مشاور ارشد : مهندس فرشید شاه محمدی

کیمیا مینایی

مدیر پروژه : کیمیا مینایی

Call Now Button