درباره TEBex

پژمان رضوی

امیر شهرابی

اسماعیل الفتی

دکتر مسعود یگانه

نسترن قربانی

الهه جعفری

شهدین صباغیان

محدثه احمدی

صبا احمدی زاده

درباره ی آژانس TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین آژانس تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رییس هیات مدیره :  پژمان رضوی

  • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

 

مدیرعامل : دکتر مسعود یگانه

  • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

 

مدیر اجرایی : شهدین صباغیان

 

مدیر طراحی سیستم های فروش کلینیک ها: امیر شهرابی

 

واحد ارتباطات برند: نسترن قربانی

واحد راه اندازی: بهاره فرزانه، اسماعیل الفتی

واحد تبلیغات: صبا احمدی زاده، الهه جعفری

واحد روابط عمومی: محدثه احمدی

درباره ی آژانس TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین آژانس تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رییس هیات مدیره :  پژمان رضوی

  • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

مدیرعامل : دکتر مسعود یگانه

  • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

مدیر اجرایی : شهدین صباغیان

پژمان رضوی

رییس هیات مدیره: پژمان رضوی

دکتر مسعود یگانه

مدیر عامل: دکتر مسعود یگانه

شهدین صباغیان

مدیر اجرایی: شهدین صباغیان

امیر شهرابی

مدیر طراحی سیستم های فروش کلینیک ها: امیر شهرابی

نسترن قربانی

واحد ارتباطات برند: نسترن قربانی

الهه جعفری

واحد تبلیغات: الهه جعفری

محدثه احمدی

واحد روابط عمومی: محدثه احمدی

اسماعیل الفتی

واحد راه اندازی: اسماعیل الفتی

صبا احمدی زاده

واحد تبلیغات: صبا احمدی زاده

بهاره فرزانه

واحد راه اندازی: بهاره فرزانه

Call Now Button