درباره TEBex

پژمان رضوی

امیر شهرابی

اسماعیل الفتی

الهه جعفری

الهام قریشی

دکتر مسعود یگانه

نسترن قربانی

پریسا عصمتی

فاطمه هاشمی

شهدین صباغیان

مهرداد عابدینی

صبا احمدی زاده

محدثه احمدی

درباره ی آژانس TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین آژانس تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رییس هیات مدیره :  پژمان رضوی

  • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

 

مدیرعامل : دکتر مسعود یگانه

  • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

 

مدیر اجرایی : شهدین صباغیان

 

مدیر طراحی سیستم های فروش کلینیک ها: امیر شهرابی

 

واحد ارتباطات برند: نسترن قربانی

واحد راه اندازی: بهاره فرزانه، مهرداد عابدینی، اسماعیل الفتی

واحد تحقیق و توسعه: پریسا عصمتی

واحد تبلیغات: صبا احمدی زاده، فاطمه هاشمی، الهه جعفری

واحد طراحی سیستم های فروش: الهام قریشی

واحد مالی: فاطمه میرزایی

واحد روابط عمومی: محدثه احمدی

درباره ی آژانس TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین آژانس تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رییس هیات مدیره :  پژمان رضوی

  • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

مدیرعامل : دکتر مسعود یگانه

  • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

مدیر اجرایی : شهدین صباغیان

پژمان رضوی

رییس هیات مدیره: پژمان رضوی

دکتر مسعود یگانه

مدیر عامل: دکتر مسعود یگانه

شهدین صباغیان

مدیر اجرایی: شهدین صباغیان

امیر شهرابی

مدیر طراحی سیستم های فروش کلینیک ها: امیر شهرابی

نسترن قربانی

واحد ارتباطات برند: نسترن قربانی

مهرداد عابدینی

واحد راه اندازی: مهرداد عابدینی

پریسا عصمتی

واحد تحقیق و توسعه: پریسا عصمتی

اسماعیل الفتی

واحد راه اندازی: اسماعیل الفتی

صبا احمدی زاده

واحد تبلیغات: صبا احمدی زاده

الهه جعفری

واحد تبلیغات: الهه جعفری

محدثه احمدی

واحد روابط عمومی: محدثه احمدی

فاطمه هاشمی

واحد تبلیغات: فاطمه هاشمی

الهام قریشی

واحد طراحی سیستم های فروش: الهام قریشی

بهاره فرزانه

واحد راه اندازی: بهاره فرزانه

فاطمه میرزایی

واحد مالی: فاطمه میرزایی

Call Now Button