درباره TEBex

درباره ی آژانس TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین آژانس تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رییس هیات مدیره :  پژمان رضوی

  • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

مدیرعامل : دکتر مسعود یگانه

  • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

مدیر رسانه : سوده حیدریان

مدیر اجرایی : مازیار پاکدامن

 

خدمات آژانس TEBex :

– اجرای پروژه های مدیریت برند و کمپین های تبلیغاتی مراکز و کلینیک های پزشکی ( لطفا صفحه شرح خدمات اجرایی TEBex را مشاهده نمایید. )

– مشاوره مدیریت به پزشکان و مدیران مراکز و کلینیک های پزشکی در حوزه های برندینگ، تبلیغات، بازاریابی، منابع انسانی، تیم سازی و طراحی استراتژی

– برگزاری دوره های آموزشی ( کوتاه مدت و MBA ) با همکاری سازمان مدیریت صنعتی ایران ویژه پزشکان و مدیران مراکز درمانی

– انتشار کتب اختصاصی حوزه مدیریت برند، بازاریابی و تبلیغات خدمات پزشکی

مهندس پژمان رضوی

دکتر مسعود یگانه

دکتر مسعود یگانه

دکتر سوده حیدریان

مازیار پاکدامن

پژمان رضوی

دکتر مسعود یگانه

دکتر سوده حیدریان

مازیار پاکدامن

درباره ی آژانس TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین آژانس تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رییس هیات مدیره :  پژمان رضوی

  • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

مدیرعامل : دکتر مسعود یگانه

  • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

مدیر رسانه : سوده حیدریان

مدیر اجرایی : مازیار پاکدامن

خدمات آژانس TEBex :

– اجرای پروژه های مدیریت برند و کمپین های تبلیغاتی مراکز و کلینیک های پزشکی ( لطفا صفحه شرح خدمات اجرایی TEBex را مشاهده نمایید. )

– مشاوره مدیریت به پزشکان و مدیران مراکز و کلینیک های پزشکی در حوزه های برندینگ، تبلیغات، بازاریابی، منابع انسانی، تیم سازی و طراحی استراتژی

– برگزاری دوره های آموزشی ( کوتاه مدت و MBA ) با همکاری سازمان مدیریت صنعتی ایران ویژه پزشکان و مدیران مراکز درمانی

– انتشار کتب اختصاصی حوزه مدیریت برند، بازاریابی و تبلیغات خدمات پزشکی

برای دریافت مشاوره تماس بگیرید