درباره TEBex

درباره ی آژانس TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین آژانس تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رییس هیات مدیره : مهندس پژمان رضوی

 • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

مدیرعامل : دکتر مسعود یگانه

 • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

مدیر اجرایی : سوده حیدریان

 

مدیر آموزش : مصطفی خلیلی

مسئول پروژه : مازیار پاکدامن

مسئول پروژه : مرجان حداد

مسئول پروژه : مریم قدیمی

مسئول روابط عمومی : نفیسه هدایتی

 

فعالیت‌های شرکت TEBex در سه بخش اصلی قابل تعریف می‌باشد:

 

خدمات علمی-آموزشی “Med Brand Academy” 

شامل گسترش و نشر دانش مدیریت برندینگ، ارتباط با بیمار و مدیریت تجربه بیمار :

 • برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی ویژه پزشکان و مدیران مراکز درمانی
 • انتشار کتاب‌ها، مجلات و مقالات علمی و تخصصی
 • تولید محتوای آموزشی آفلاین و آنلاین

 

کلینیک مشاوره TEBex

کلینیک مشاوره TEBex با هدف عارضه‌یابی و ارائه راه حل‌های کاربردی در حوزه مدیریت مراکز درمانی راه‌اندازی شده است. در این بخش براساس اعلام نیاز مرکز درمانی، تیمی از کارشناسان کلینیک مشاوره TEBex در محل مرکز درمانی حضور می‌یابند و طی جلساتی ۲.۵ تا ۳ ساعته، بخش‌های پذیرش، ارتباط با بیمار، برندنیگ پزشک و یا مرکز درمانی، تبلیغات و … را مورد پایش و تحلیل قرار می‌دهند، سپس براساس نظرات کارشناسی، راه حل‌های کاربردی و موثر را برای بهبود شرایط پیشنهاد خواهند نمود.

 

مهمترین مزایای کلینیک مشاوره

 • تشکیل اتاق فکر با حضور تخصص‌های مختلف حوزه مدیریت برای بررسی و ارائه راه حل‌های کاربردی در مرکز درمانی
 • یکی از مهم‌ترین مزایای کلینیک مشاوره این است که برخی از مراکز درمانی در راستای انجام امور برندینگ و تبلیغات خود از پرسنل مرکز و یا تیم‌های فنی در حال دریافت خدمت هستند و صرفا نیاز به خدمات مشاوره آژانس TEBex برای بهبود عملکرد تیم و یا ارائه دیدگاه‌های تخصصی و کاربردی در حوزه درمان دارند که خدمات کلینیک مشاوره TEBex چنین امکانی را برای آنها فراهم می‌آورد.

 

خدمات اجرایی “Brand Hospital

مشتمل بر مشاوره، پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های:

 • برندینگ پزشکان، مراکز درمانی و خدمات درمانی
 • سیستم مدیریت ارتباط با بیمار PRM
 • سیستم مدیریت تجربه بیمار PEM
 • افزایش بهره‌وری و کارکرد درست سیستم پذیرش
 • مدیریت فضای دیجیتال (وب‌سایت، شبکه‌های اجتماعی و …)
 • تحقیقات بازار و محیط خدمت درمانی

مهندس پژمان رضوی

دکتر مسعود یگانه

دکتر مسعود یگانه

دکتر سوده حیدریان

مهندس مصطفی خلیلی

dfgfg

مازیار پاکدامن

مهندس پژمان رضوی

دکتر مسعود یگانه

مهندس مصطفی خلیلی

دکتر سوده حیدریان

مازیار پاکدامن

درباره ی آژانس TEBex

شرکت طب کسب و کار سلامت پویش با نام TEBex نخستین آژانس تخصصی برندینگ و مارکتینگ ویژه پزشکان و مراکز درمانی در ایران می‌باشد. ما در مجموعه TEBex بر این باوریم که دانش برندسازی و مدیریت برند در حوزه درمان، موجب افزایش آگاهی بیماران و در نتیجه حفظ اعتبار و شان پزشکان و رشد کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی خواهد شد.

 

رییس هیات مدیره : مهندس پژمان رضوی

 • ۱۲ سال سابقه ریاست بیمارستان و مدیریت اجرایی مراکز درمانی

مدیرعامل : دکتر مسعود یگانه

 • دکتری مدیریت استراتژیک و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت

مدیر اجرایی : سوده حیدریان

 

مدیر آموزش : مصطفی خلیلی

مسئول پروژه : مازیار پاکدامن

مسئول پروژه : مرجان حداد

مسئول پروژه : مریم قدیمی

مسئول روابط عمومی : نفیسه هدایتی

 

فعالیت‌های شرکت TEBex در سه بخش اصلی قابل تعریف می‌باشد:

 

خدمات علمی-آموزشی “Med Brand Academy” 

شامل گسترش و نشر دانش مدیریت برندینگ، ارتباط با بیمار و مدیریت تجربه بیمار :

 • برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی ویژه پزشکان و مدیران مراکز درمانی
 • انتشار کتاب‌ها، مجلات و مقالات علمی و تخصصی
 • تولید محتوای آموزشی آفلاین و آنلاین

کلینیک مشاوره TEBex

کلینیک مشاوره TEBex با هدف عارضه‌یابی و ارائه راه حل‌های کاربردی در حوزه مدیریت مراکز درمانی راه‌اندازی شده است. در این بخش براساس اعلام نیاز مرکز درمانی، تیمی از کارشناسان کلینیک مشاوره TEBex در محل مرکز درمانی حضور می‌یابند و طی جلساتی ۲.۵ تا ۳ ساعته، بخش‌های پذیرش، ارتباط با بیمار، برندنیگ پزشک و یا مرکز درمانی، تبلیغات و … را مورد پایش و تحلیل قرار می‌دهند، سپس براساس نظرات کارشناسی، راه حل‌های کاربردی و موثر را برای بهبود شرایط پیشنهاد خواهند نمود.

 

مهمترین مزایای کلینیک مشاوره

 • تشکیل اتاق فکر با حضور تخصص‌های مختلف حوزه مدیریت برای بررسی و ارائه راه حل‌های کاربردی در مرکز درمانی
 • یکی از مهم‌ترین مزایای کلینیک مشاوره این است که برخی از مراکز درمانی در راستای انجام امور برندینگ و تبلیغات خود از پرسنل مرکز و یا تیم‌های فنی در حال دریافت خدمت هستند و صرفا نیاز به خدمات مشاوره آژانس TEBex برای بهبود عملکرد تیم و یا ارائه دیدگاه‌های تخصصی و کاربردی در حوزه درمان دارند که خدمات کلینیک مشاوره TEBex چنین امکانی را برای آنها فراهم می‌آورد.

خدمات اجرایی “Brand Hospital

مشتمل بر مشاوره، پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های:

 • برندینگ پزشکان، مراکز درمانی و خدمات درمانی
 • سیستم مدیریت ارتباط با بیمار PRM
 • سیستم مدیریت تجربه بیمار PEM
 • افزایش بهره‌وری و کارکرد درست سیستم پذیرش
 • مدیریت فضای دیجیتال (وب‌سایت، شبکه‌های اجتماعی و …)
 • تحقیقات بازار و محیط خدمت درمانی