از آغاز فعالیت شرکت TEBex به عنوان یک آژانس برندسازی و بازاریابی در حوزه خدمات درمانی، یکی از دغدغه‌های ما نبود منابع معتبر علمی و کاربردی به زبان فارسی بوده است که متناسب با شرایط حوزه درمان و پزشکی کشور منتشر شده باشند.
از همین روی مشاوران و متخصصان TEBex همواره در کنار انجام فعالیت‌های اجرایی و مشاوره‌ای، به ترجمه، تالیف و نشر محتوای کاربردی و تخصصی در حوزه درمان پرداخته‌اند چرا که رسالت حقیقی خود را ترویج دانش و ایجاد فضای گفتمان علمی در این زمینه می‌دانند.
دستاورد سال‌ها فعالیت علمی و پژوهشی در این زمینه، افزون بر ارائه ده‌ها مقاله و بلاگ‌ تخصصی به صورت چاپی و دیجیتال، انتشار کتاب‌هایی تخصصی در زمینه برندسازی و بازاریابی در حوزه درمان و پزشکی بوده است که در ادامه معرفی شده‌اند.

Call Now Button