تدوین برنامه عملیاتی افزایش جذب کلینیک

شامل :

 1. تدوین برنامه افزایش جذب براساس ظرفیت سنجی کلینیک در خدمات مختلف و تعیین KPI (شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه جذب) در بازه زمانی ۳ ماهه
 2. برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی در راستای برنامه افزایش جذب :
 • طراحی مزیت رقابتی و بیان متمایز برای جذب هر خدمت توسط تیم جذب کلینیک
 • طراحی پیام های و سناریوهای تبلیغاتی مورد نیاز
 • تعیین روش های تبلیغاتی (رسانه های تبلیغاتی) موثر به تفکیک خدمات
 • بودجه بندی تبلیغات در رسانه های مختلف به تفکیک خدمات
 • تعیین افراد و یا شرکت همکار در زمینه اجرای برنامه تبلیغاتی و مشاوره در زمینه عقد قرارداد با آنها
 • مانیتور نحوه اجرای تبلیغ توسط شرکت مجری
 1. برنامه ریزی روش های افزایش فروش به مراجعین قبلی کلینیک و بانک اطلاعاتی کلینیک
 2. مشاوره در زمینه راه اندازی فرآیند ارتباطات (فروش) سازمانی باتوجه به خدمات  و موقعیت کلینیک
 3. بررسی عملکرد پرسنل واحد پذیرش، مرکز تماس و تدوین اقدامات اصلاحی در سیستم جذب فعلی
 4. تدوین نحوه فالوآپ افرادی که تبدیل به مراجعه کننده نشده اند

قیمت گذاری استاندارد و پکیج بندی خدمات کلینیک

همراه با ارائه مستندات و فایل نحوه محاسبات به همراه آموزش مدل بروزرسانی

تدوین برنامه عملیاتی راه اندازی باشگاه مشتریان کلینیک و نظارت بر پیاده سازی آن در راستای افزایش درآمدزایی و جذب کلینیک از مراجعین فعلی و قدیمی

شامل :

 1. تعیین معیارهای دسته بندی مراجعین فعلی کلینیک
 2. تعیین روش امتیاز دهی به مراجعین باتوجه به شرایط کلینیک
 3. تعیین روش اجرای باشگاه مشتریان و الزامات مورد نیاز با توجه به شرایط کلینیک
 4. مانیتورینگ اجرای سیاست های باشگاه مشتریان توسط شرکت نرم افزاری
 5. مانیتورینگ اجرای باشگاه مشتریان توسط پرسنل کلینیک

مشاوره عملیاتی و اجرایی به به مدیران کلینیک و پزشکان (مالکین مطب یا کلینیک)

شامل :

 • مباحث پرسنلی مانند طراحی فرآیند کاری، شرح شغل ها، نحوه تعیین دستمزد و درصدها و …
 • فرآیندسازی و چرخه کاری کلینیک
 • راه اندازی واحدهای مرکز تماس و CRM
 • تعیین مدل های جذب متناسب با شرایط و خدمات کلینیک
 • چگونگی افزایش بهره وری کلینیک/مطب
 • مدل توسعه کلینیک

و …..

آموزش جذب (فروش) ویژه پرسنل پذیرش، مرکز تماس و ادمین

شامل :

 • جایگاه سازی فرآیند جذب در ذهن پرسنل کلینیک (حتی در واحدهای غیرپذیرش)
 • افزایش اطلاعات FAQ پرسنل واحد مرکز تماس در خدمات کلینیک
 • آموزش نحوه مشاوره به مخاطبین در راه های ارتباطی مختلف
 • آموزش قیف فروش و نحوه فالوآپ مخاطبینی که هنوز به مراجعه کننده تبدیل نشده اند
 • آموزش نحوه اعتماد سازی، متقاعدسازی و ارائه قیمت به مخاطب در پشت تلفن و مراجعه حضوری

مانیتورینگ نحوه پاسخگویی و جذب پرسنل در حین اجرا

ویژه کلینیک های در حال راه اندازی :

 • مشاوره در زمینه تعیین تجهیزات و دستگاه های پزشکی مورد نیاز و کارآمد در تولید درآمد در فازهای مختلف بهره برداری
 • استخدام پرسنل کلیدی کلینیک و آموزش فرآیندهای کاری به آنها : مدیرداخلی، حسابدار، مسئول CRM و مسئول تبلیغات

آموزش پرسنل کلینیک در ماه اول بهره برداری با موضوع فرآیندسازی و تیم کردن افراد در کنار هم

Call Now Button