مرور رده

ویدیو

هفتمین کارگاه تخصصی برندینگ و مدیریت ارتباط با بیمار (۲)

مدیریت اکوسیستم دیجیتال در حوزه خدمات درمانی و تاثیر آن بر جایگاه و جذب مراکز درمانی همراه با بررسی آنلاین ابزارهای کاربردی و بسترهایی که امکان ارزیابی و تحلیل را در دنیای وب و شبکه های اجتماعی در اختیار شما قرار می دهند: Google,…

چهارمین کارگاه تخصصی برندسازی و بازاریابی درمان

چهارمین کارگاه تخصصی برندسازی و بازاریابی درمان ویژه پزشکان و مدیران کلینیک ها و مراکز درمانی برندسازی و بازاریابی دیجیتال / مدیریت تجربه و ارتباط با بیماران / جذب گردشگر سلامت از فضای مجازی جمعه 23 آذر 1397 / سازمان مدیریت صنعتی ایران…
Call Now Button