هشتمین کارگاه TEBex برگزار شد.

هشتمین کارگاه TEBex در تاریخ پنجشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۸ در سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.

در این کارگاه که بصورت خصوصی تر و با حضور پزشکان و مدیران کلینیک های دندانپزشکی و زیبایی تهران برگزار شد در مورد اینکه چطور می توانیم کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی موفق با نرخ ROI ( نرخ بازگشت سرمایه ) مثبت را داشته باشیم.
همچنین تکنیک های ارتباط موثر با بیمار / مراجعه کننده از لحظه اولین ارتباط تا دریافت پروسیجر از مهمترین بخش های کارگاه هشتم بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button