هفتمین کارگاه تخصصی برندینگ و مدیریت ارتباط با بیمار

برنامه اجرایی :

۱۳:۰۰ الی ۱۴:۴۵ :
مدیریت اکوسیستم دیجیتال در حوزه خدمات درمانی و تاثیر آن بر جایگاه و جذب مراکز درمانی همراه با بررسی آنلاین ابزارهای کاربردی و بسترهایی که امکان ارزیابی و تحلیل را در دنیای وب و شبکه های اجتماعی در اختیار شما قرار می دهند:
Google, Instagram, Aparat, Telegram, Facebook, Youtube, News Agencies

۱۴:۴۵ :
استراحت و پذیرایی

۱۵:۰۰ الی ۱۶:۴۵ :
مدیریت و ارتباط با بیمار PRM و مدیریت تجربه بیمار PEM
بررسی نقشه سفر و ارتباط با بیمار از تماس اول تا مرحله فالوآپ و نحوه استفاده از ابزارهای مختلف برای خلق یک تجربه خوب برای بیمار در مراحل مختلف، بررسی مدل های پاسخ گویی به شکایات بیماران، مدیریت زمان انتظار بیماران در مرکز درمانی، تیپ شناسی بیماران و بیان تفاوت نسل های مختلف در تصمیم گیری و انتظارات، بیان تکنیک ها و مدل های خلق تجربه محیطی و دیجیتال برای مراجعیتن

۱۶:۴۵ :
استراحت و پذیرایی

۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ :
جذب بیمار خارجی از طریق دیجیتال برندینگ در فضای بین الملل و توریسم درمان

هفتمین کارگاه تخصصی طبکس
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button