یازدهمین کارگاه TEBex برگزار شد

در کارگاه یازدهم آژانس TEBex بطور تخصصی مباحث دانش بازاریابی و برندینگ را با ادبیاتی کاملا بومی شده با فضای درمان و خدمات پزشکی و با حضور اساتید و صاحبظران تخصصی در حوزه های مختلف بازاریابی خدمات پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 2
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 3
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 4
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 5
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 6
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 8
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 9
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 9
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 10
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 11
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 12
کارگاه یازدهم طبکس - تصویر 13
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button