تبلیغات کلینیک دندانپزشکی (۲۰۰ شعار تبلیغاتی)

تبلیغات کلینیک دندانپزشکی یکی از دغدغه های این روزهای دندان پزشکان است. موارد زیادی می تواند روی تبلیغات اثرگذار باشد. در این مقاله ما تعدادی شعار را از نمونه تبلیغات موفق خارجی و انگلیسی زبان را نوشتیم تا شما عزیزان بتوانید از آن ها ایده بگیرید.

یکی از مشکلات کلینیکهای دندانپزشکی تعیین شعار تبلیغاتی است. در مشاوره هایی که برای کلینیکهای دندانپزشکی مراجعه کننده به شرکت TEBex داشته ایم، بانکی از انواع شعارهای تبلیغاتی کلینیک های دندانپزشکی جمع آوری نموده ایم. برای ایجاد این بانک تعداد ۵۵۷ پیام تبلیغاتی را از کلینیکهای دندانپزشکی مختلف دنیا گردآوری و بررسی کردیم. در نهایت ۲۰۰ نمونه برتر آنها را در اینجا با شما به اشتراک میگذاریم.

امیدواریم این بانک، به شما در یافتن پیام تبلیغاتی کلینیک دندانپزشکیتان کمک کند. همچنین در بین پیامها، نکات مناسبی برای طراحی پیام و یا شعار تبلیغاتی کلینیکهای دندانپزشکی را ذکر کرده ایم.

تبلیغات کلینیک دندانپزشکی و تصویر دندان

A better life starts with a beautiful smile.
A caring positive experience.
A clinic for the best smile
A clinic that cares for you
A complete family dental clinic
A dentist can literally make you smile
A dentist in your routine means healthy teeth
A dentist that makes you smile
A distinctive place for dental care
A gateway for a fresh air
A gentle dental care center
A great smile can start a great day!
A healthy smile starts here
A healthy smile with confidence
A long-lasting smile
A new smile for a new life
A perfect smile guaranteed.
A personalized and comfortable dental care
A reason to smile.
A smile is a curve that sets everything straight.
A smile that creates love
Add a Smiling Moments in your Life
Administered you a happy smile
Affordable prices for your smile
After white Before yellow
Again look yourself and smile
An attractive smile makes a lasting impression!
Are you Happy? Smile
Art of giving you a smile
As distinctive as you are.
Bad breath is not the way to lead life
Be a Smiling Hero
Be proud of a healthy smile, not your bad breath!
Beautiful natural smiles.
Beautiful smile with our gentle touch.
Beauty is power. A smile its sword.
Because everyone deserves to smile.
Because of your smile matters
Because teeth have feeling too.
Because you deserve a healthy smile
Because your attractive smile makes a long lasting impression.
Because your smile has a power to make others happy
Because your smile is important
Best care for teeth
Best dentist with personalized care
Best experience for a smile
Best team of dentist
Best Teeth ever seen
Best clinic having an excellent dentist
Beauty become powerful with smile

شعار تبلیغاتی کلینیک دندانپزشکی

مشخص کردن مخاطبان در تبلیغات کلینیک دندانپزشکی

در اولین قدم،  مخاطب کلینیک دندانپزشکی خودتان را مشخص کنید. تعیین کنید که چه گروهی از مردم، در چه رنج سنی و با چه سطح اجتماعی متقاضی دریافت خدمت از کلینیکشان هستند؟ اگر بطور خاص بر روی اطفال فعالیت میکنید و یا اگر خدمات تخصصی برای افراد با سن بالا دارید، پیام خود را متناسب با این گروه، انتخاب کنید.

Beyond your expectations.
Brighten teeth with brighten care
Bring a healthy smile with the best price
Bringing a smile for your life
Bringing life to your smile.
Brings smile from here
Care for your smile.
Caring and loving
Caring for all your family’s dental needs.
Caring for you & your smile.
Caring is the First Priority
Caring with smile
Caring You and Your Smile
Catering to all of your dental needs and desires.
Changing lives for one smile
Choose the best dentist for dental care
Choose the Wise Dentist
Choose White
Come and go with a smile
Come here and get a healthy smile
Comfortable & comprehensive dentistry.
Committed to dental excellence.
Complete Care Dentistry
Complete care for your smile
Complete Care of Your Teeth
Complete dental care for you and your family
Create a new smile with a reason
Creating a brighter smile
Creating a great life with big smile
Creating beautiful smiles for life.
Creating smiles with a gentle touch.
Creating the healthy smile you want through science and artistry.
Creating wonderful smiles forever
Decorate your teeth like a bride with a white smile
Dedication towards health make you wealthy
Dental care for life
Dental care with the best care
Dental Care, You Trust
Dental health at its best.
Dentist care is not expensive, dental problems are.
Dentist now means no dental problem later
Dentistry for people who love to smile.
Dentistry is our profession, but people are our focus.
Dentistry that makes you smile!
Dentistry with family in mind.
Dentistry you can’t wait to tell your friends about.
Designing own life with great smile
Do not be scared of a dentist, be scared of cavity.
Dominate other with white and healthy teeth
Don’t let it be any problem

مزیت های رقابتی در تبلیغات کلینیک دندانپزشکی

با توجه به نوع فعالیت خود و بیماران مورد نظرتان، همکاران (رقبا) را مشخص کنید و صادقانه تفاوت خود را نسبت به آنها مشخص کنید. مزیت شما نسبت به این همکاران چیست؟ چرا یک بیمار شما را نسبت به دیگر همکاران ارجحیت میدهد؟ برای دانستن پاسخ این سوال، یکی از بهترین روشها آنست که از خود بیمارانتان بپرسید. ببینید چه ویژگی در شما باعث شده که این بیمار، شما را انتخاب کند و یا پزشک قبلی خود را عوض کند؟

Eat wisely, smile nicely.
Embrace yourself with white
Encounter your pain with smile
Enjoy the beauty of a healthy smile!
Enjoy you Smile…
Excellence in dentistry with optimum care.
Excellent techniques for healthy dental condition.
Exceptionally well trained general dentists.
Experience a new smile
Explain from initial
Family dentistry with a woman’s touch.
Fear less smile more
Feel Freshness with Smile
Feel Great … Smile Great
Follow whiten rules
Furious teeth with a great smile
Gentle care for gentle smile
Gentle high quality dental care.
Get the smile you’ve always wanted!
Give smile, Offer best treatment, Making Trust
Give your face new smile
Giving you a confident smile
Got teeth got a smile
Grasp the opportunity with smile
Great teeth, great smile, great life.
Great Teeth. Great Smile
Healthy gums means healthy life
Healthy teeth, Healthy gums, Healthy life
Helping keep Portland’s kids smiling!
Helping you smile.
High-quality dental care
I know my strength is smile
I love my teeth
If your smile is not becoming to you, then you should be coming to me!
Inner voice is good outer voice reflects confidence
It is a time for smiling again
It’s time to smile again.
Just one more reason to smile!
Just pump the blood we do the rest
Just remove my pain
Kids love us. Parents trust us!
Laughing is good for health
Let us take care of you and your smile.
Let’s Smile again
Look great – feel great!
Look white look great
lough with happiness
Lovely people lovely smile
Makes a difference
Making your smile brighter

حال که مخاطب خود را بدرستی شناختید و مزیت رقابتیتان راهم نسبت به همکاران تعیین کردید، می توانید پیام تبلیغاتی کلینیک دندانپزشکی خود را بسازید. از این ۲۰۰ نمونه خارجی ایده بگیرید. همچنین می توانید به مقاله ۲ روش کاربردی برای تدوین پیام تبلیغاتی کلینیک نیز مراجعه کنید تا نکات کاربردی بیشتری برای طراحی این پیام دریابید.

Meet the Great Smile.
Millions of smile are coming
Modern dentistry in a calm and relaxed environment.
More than anything else is smile
Need Expert, meet Today
Next is smile and after next is also a big smile
Nominating dentists!
Now smile with confidence with us
Oh my God! My smile is back
One place solutions for all dental problems
Only place I visit after temple
Our family caring for yours.
parents Recommended
Personalized Dental Care.
Precise. Meticulous. Human.
Private dentistry in a relaxing high-tech environment.
Put a smile on your life
Quality, affordable dentistry.
Release your healthy smile with us
Say it with a smile!
Shine all thirty two of your white gems
Simply awesome doctors are here
Smile Care and More
Smile with confidence makes your 50% work
Smiles that fit your lifestyle!
Starbucks is cheap when my smile is there
The best smile for dental caring
The best team for your care
Thirty two reasons to go to a dentist
To smile or not to smile. That is not the question. Definitely smile!!
We are available for you
We belives in a healthy life
We care for your family dental needs
We cater to cowards!
We do best for your smile
We give you an attractive smile
We guarantee a perfect smile for you
We love to see you happy
We Protect Your Radiant Smile
We want to make you smile!
We will give you a reason to smile!
We’re just a Smile Away
Where science meets art.
You Know..Everyone Deserves a Smile
Your comfort is our first concern.
Your friendly local Cambridge dentist.
Your gateway to a breath of fresh air.
Your smile is in safe hands
Your smile is your best accessory.
Your smile our responsibility

درضمن از برخی از این ۲۰۰ نمونه پیام، می توانید برای متن کپشن پستهای تبلیغاتی خود در اینستاگرام نیز استفاده کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + سیزده =